Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler ve Olunmayan Kişiler Kimlerdir?

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler ve Olunmayan Kişiler Kimlerdir?

Çağımızda bakmakla yükümlü olunan ve olunmayan kişiler bulunmaktadır. Burada önemli olan kimlere bakılması yükümlü kılınmış olduğudur. Bakmakla yükümlü olunan kişiler konusunu ilk olarak ele aldığımız zaman hiçbir yerde çalışmayan ve aynı zamanda da hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmayan kişilerin bakmakla yükümlü olunan kişiler sınıfında yer almış olduğunu söylememiz gerekir. Çünkü bu kişilerin ellerinde yeterli bir imkanlar olmadığından dolayı doğal olarak ihtiyaç sahibidir. Bu ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Ayrıca bakmakla yükümlü olunmayan kişiler de merak edilmektedir.

Bakmakla yükümlü olunan bir başka kişiler arasında SGK nezdinde tespiti yapılmış engelli çocuklardır. Üstelik bu çocuklarda hiçbir şekilde yaş sınırı getirilmeksizin bakmakla yükümlü olunan kişiler listesinde yer almaktadır. Aynı zamanda kişinin anne ve babası da bakmakla yükümlü olunanlar arasında yer aldığını söylemek mümkün.

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Kimlerdir?

Hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmayanların bakmakla yükümlü olunan kişiler arasında yer aldığını belirtmeliyiz. 18 yaşından küçük olan erkek ya da kız çocukları, anne ve babalar, engelli bireylerin olduğunu söylemeliyiz. Doğal olarak sosyal güvenceleri ve gelir durumları söz  konusu olmadığından dolayı mutlaka bakılması şarttır. Anne ve babaya hizmet etmek gerekirken, herhangi bir geliri yoksa mutlaka bakılması şart olarak ifade edeceğimiz bir konuyu kapsar.

Bakmakla Yükümlü Olunmayan Kişiler Kimlerdir?

Bakmakla yükümlü olunan kişiler kadar bakmakla yükümlü olunmayan kişiler kimlerdir şeklinde de çok fazla sorular sorulmaktadır. Eğer ki kişinin gelir durumu var ve sosyal güvence altındaysa o zaman bakılmasında herhangi bir yükümlülük durumu yoktur. Burada önemli bir ince çizgi bulunurken doğal olarak yükümlülüklerde buna bağlı olarak değişmektedir. Sosyal güvencesi ve maddi imkansızlıkları olan bir kişi muhtaç durumdadır. Bu nedenle böyle kişilerin mutlaka bakmakla yükümlü olma hali söz konusu olacaktır. Bir başka sorulan sorulardan biri de kardeş kardeşe bakma konusunda yükümlülük durumunun ne olduğudur. Kardeş kardeşe bakma gibi bir zorunluluk durumu yoktur. Fakat erkek kardeşin kız kardeşine bakması gerekmektedir. Çünkü kız kardeşler daha fazla muhtaç durumda olduğundan dolayı erkek kardeşin sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Yorum yapın