İş Güvencesinden Kimler Yararlanamaz?

İş Güvencesinden Kimler Yararlanamaz?

İş güvencesinden yararlanamaz düzenlemesi, kanunda tüm hükümleriyle birlikte açıkça belirlenmiştir. İş güvencesi düzenlemelerine göre idare yetkisi olan, işçiyi işe alma ve çıkarma yetkisi olan işveren vekilleri ve yardımcıları iş güvencesinden yararlanamaz. İş güvencesi koşullarına göre işçilere sağlanan çeşitli haklar vardır. Ancak bu haklar, işletmelerde idareci pozisyonunda olanları kapsamaz.

İş Güvencesi Kapsamında Olanlar Kimlerdir?

İş güvencesi, işçilerin haklarını korumak adına düzenlenen bir kanundur. İş güvencesi düzenlemelerine göre işletmede 30’dan fazla çalışan olması gerekmektedir. İşletmenin taşıması gereken niteliklerle birlikte işçilerde aranan şartlar da vardır. İş güvencesine tabi olma şartları şunlardır;

  • İşçi en az 6 aydır çalışıyor olmalıdır.
  • İşçinin belirsiz süreli sözleşme kapsamında çalışıyor olması gerekir.
  • İşçi, işverenin vekili veya yardımcısı olmamalıdır.

Bu şartlar doğrultusunda işçiler iş güvencesi kapsamında değerlendirilir. İş güvencesi, işçilerin haksız sebeplerle işten çıkarılmasının önüne geçmesi adına düzenlenmiştir. Bu durumda işten çıkarılan işçi, ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

İş Güvencesi Şartları Nelerdir?

İş güvencesi, işverene göre daha zayıf konumda olan işçinin haklarını korumak adına düzenlenmiştir. Bu nedenle işverenin vekili olan, idare ve yönetim yetkisi olan personeller, iş güvencesinden yararlanamaz. İş güvencesinin amacı, zayıf konumda olan işçinin haksız sebeplerle işten çıkarılmasının önüne geçmek içindir. Yasalar, işverene nazaran işçiyi korumaya yöneliktir. İşçi, işten çıkarıldığında sahip olduğu hakları almak için dava açabilir, tazminat alabilir.

İş güvencesinin sağlanması için öncelikle iş yerinde 30 ve üzerinde işçinin çalışması şartı vardır. Bu işlerin tamamı sigortalı olmalı, en az 6 aydır çalışıyor olmalıdır. 6 aydan kısa süre çalışan bir işçi, işten çıkarıldığında iş güvencesinin sağlamış olduğu haklardan yararlanamaz. İş güvencesi şartları, hem işletme hem de işçilerin niteliklerini açıkça belirleyen şartlardır.

İş Güvencesi Kapsamında Olmayanlar Kimlerdir?

İş güvencesinden yararlanılamayacak durumlar vardır. Kanuni düzenlemelere göre işletmelerde işe alma ve işten çıkarma yetkisi olanlar, iş güvencesi kapsamında değildir. Aynı zamanda işverenin vekili olan, idareci pozisyonunda çalışan ve işyerinin bütününü idare etmekle yetkili olan kişiler iş güvencesinden yararlanamaz.

Yorum yapın