İş Kazası Tazminatı Alınabilir Mi?

İş Kazası Tazminatı Alınabilir Mi?

İş kazası geçiren sigortalı işçiler, iş kazası tazminatı alma hakkına sahiptir. İş kazalarında işverenin kusuru olmaması, tazminat alınmasına engel teşkil etmez. İşçi, kazaya sebep olacak herhangi bir unsur olmasa da maddi ve manevi tazminat davası açabilir. İş kazası ölümle sonuçlandığında, iş kazası geçiren işçiler, tazminat hakkına sahip olduğu için ailesi tazminat davası açabilir.

İş Kazası Nedir?

İş kazası sonucunda hak edilen tazminatı almak için öncelikle iş kazasının niteliklerine dikkat edilir. İşçinin geçirdiği kazanın iş kazası sayılması için gerekli birtakım şartlar vardır. İş kazası, işçinin işiyle ilgili yapmış olduğu herhangi bir faaliyet esnasında geçirdiği kazadır. Kazanın iş yerinde olması, işverenden kaynaklı bir kusurdan ortaya çıkması şart değildir. İşçinin yaralanması halinde iş göremezlik raporu alması mümkündür.

Kimsenin kusuru olmadan da çalışma saatleri içerisinde gerçekleşen kazalar, iş kazası olarak nitelendirilir. Eğer işveren işçiyi başka bir yerde çalışması için görevlendirmişse, orada yaşanan kazalarda da iş kazası için tazminat hakkı doğar. Yargıtay kararlarına bakıldığında, işe gitmek için kullanılan servis aracında geçirilen kaza dahi, iş kazası olarak görülmüştür. Servis arasında iş kazası geçirilmesi halinde tazminat almak için dava açabilir.

İş yerinde, mesai saatleri dışında da kaza geçirilse, sosyal devlet ilkesine bağlılıktan dolayı iş kazası olarak değerlendirilir. Bu durumda iş kazalarının son derece kapsamlı olduğu, hukukun işçiden yana olduğu görülmektedir. Yaşanan kazalarda sadece maddi değil, yıpranma payından dolayı manevi tazminat alınması da mümkündür. İş kazası tazminatı almak için tazminat davası açılması gerekmektedir.

İş Kazası Tazminatı Hakkı

İş kazası geçiren işçinin tazminat hakkından yararlanması için öncelikle kazanın iş kazası olarak raporlanması gerekir. Bu durumda, kazadan sonra hastaneye kaldırılan işçi, doktordan kazanın iş kazası olduğuna dair rapor hazırlamasını talep etmelidir. Aynı zamanda kolluk kuvvetlerine verilen ifadede de iş kazası olduğuna yönelik bir ifade verilmedir. Süreç bu şekilde izlendiğinde, davalarda ispat süresi daha kısadır ve tazminat almak daha kolaydır.

Maddi ve manevi tazminat hakkı, işçinin geçirdiği kazadan aldığı hasarlara göre değişiklik gösterir. Eğer iş göremez raporu verilirse, iş kazası sonucunda tazminat almakla birlikte malulen emekli olabilir, iş göremezlik gelirinden yararlanabilir.

Yorum yapın