Kredi Skoru Nedir ve Nasıl Yükseltilir?

Kredi Skoru Nedir ve Nasıl Yükseltilir?

Kredi skoru bir başka söylem şekliyle kredi puanı bankacılık işlemlerinin tamamına yakınının değerlendirilip banka müşterilerinin kredileri, kredi kartları dönem borçları ek hesapların durumu ve birçok kriterle puanlanmasıdır denebilir. Kredi skoru düşük olan banka müşterilerinin bankalar ile olan ilişkilerinde bir eksiklik olduğu kanısına varılması muhtemeldir

Kredi Skoru Nedir?

Aylık aldığımız maaş ödemelerinin yapıldığı, düzenli olarak kazançlarımızı mevduat hesapları aracılığı biriktirdiğimiz, herhangi bir nakit ihtiyacımızda müracaat edip kredi talep ettiğimiz bankalar müşterileri ile yapılan her işlemi kayıt altında tutarak adeta bir müşteri karnesi oluştururlar.

Bankaların müşterilerine kredi kartı limiti belirlerken, kredi imkânı sağlarken, kredi faiz oranlarını oluştururken müşterilerinin bu karnesinde yazan kredi skorunu dikkate alırlar. Genel bir bakış açısı ile kredi skoru nedir tanımlamaya çalıştık. Kredi skoru farklı şekillerde de bilinmektedir. Kredi puanı, kredi puanı veya kredi risk puanı gibi hemen hemen aynı anlamı ifade eden bu kelimeler bankalarla müşterilerinin ilişki derecesini gösterir.

Kredi Skoru Neden Düşer?

Resmi kurum borçlarının ödemesinden trafik cezalarının ödenmesine bankaları içerisinde para geçen her konuda ya fiziki olarak ya da sanal ortamlarda sürekli ziyaret ederiz. Bankaları ziyaretlerimizin bir gerekçesi de kredi kartı talebi gibi kredi kartı limit yükseltme veya kredi kullanma gibi ek maddi kaynak bulabilmek için olabilir.

Bu taleplerin değerlendirilme aşamasında bankalar müşterilerinin kredi skoru durumuna bakarlar. Eğer kredi skoru düşük bir müşteri ise kredi taleplerinin karşılanması zorlaşabilir. Kredi skoru neden düşer hakkında da birkaç madde ile durum özetleyelim.

  • Kredi ödemeleri zamanında düzenli olarak yapılmazsa,
  • Kredi kartı dönem borçlarının tamamının ödeme gününde kapatılmaması,
  • Devamlı eksi bakiye ile hesap kullanımı

Bu sebeplere bağlı olarak müşterilerin kredi skoru düşebileceği gibi ayrıca kefil olunan kredi borcunun da sekteye uğraması kefil olan kişinin kredi skorunu düşürebilir.

Kredi Skoru Nasıl Yükseltilir?

Bankacılık işlemlerinde bir nedenle aksama olmuş ve bankaların tuttuğu kayıtların esas alındığı kredi skoru bir şekilde düşmüş olabilir. Peki kredi skoru nasıl yükseltilir biz çözüm yollarına bakalım.

  • Bankadan alınan, kredi gibi nakit avans ya da ek hesap kullanımlarını vadesi geldiğinde günü gününe ödemelisiniz,
  • Kullanmakta olduğunuz kredi kartı borçlarınızın asgari tutarlarını değil o dönemki borcun tamamını ödemeye çalışın,
  • Otomatik ödemesi bulunan faturalarınızın gecikmeden ödenebilmesi için hesabınızda yetecek kadar para bulundurun,
  • Kefil olmamaya çalışın eğer mutlaka kefil olmanız gerekiyorsa borcunu düzenli ödemeyecek kişiler olmasına özen gösterin,
  • Gelirinize göre kredi ve kredi kartı limiti kullanmayı alışkanlık edinin,
  • Kullanmadığınız hesapları kapatın.

Genel olarak bankaların hangi konuları dikkate alarak müşterilerinin daha sonra yapacakları işlemlerin seyri için kullandıkları kredi skoru terimi bankalarla düzenli işlem yapan kişilerin yüksek, bir şekilde aksayan bir ödeme çizelgesi bulunan kişilerin ise düşük olabilmektedir.

Yorum yapın